Powiadomienia SMS dotyczące wywozu odpadów

Strona główna » Aktualności » Powiadomienia SMS dotyczące wywozu odpadów

wielkość tekstu: A | A | A

W związku z wdrożeniem projektu MPWiK 2.0, zachęcamy Państwa do korzystania z bezpłatnych SMS powiadamiających o wywozie odpadów. Aby otrzymywać wiadomości należy wypełnić odpowiednią deklarację i złożyć ją w jednym z naszych biur obsługi klienta przy ul. Chopina 1 lub przy ul. Ks. Franciszka Pędzicha 12. SMSy wysyłane są na dzień przed planowanym odbiorem odpadów, zaróno tych zmieszanych jak i segregowanych. To wygodny sposób, który z pewnością ułatwi Państwu przygotowanie worków do wywozu. Przypominamy, że nie gwarantujemy odbioru odpadów, które wystawione są przed posesję po godz. 6:00 w dniu wywozu.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z przepisami Artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Nadawca informuje Odbiorcę, że:

 1. Administratorem danych osobowych Odbiorcy jest: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Porębie, adres: 42-480 Poręba ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, e-mail: biuro@mpwikporeba.pl , tel./fax: 32 67 71 162.
 2. Z inspektorem ochrony danych Odbiorca może kontaktować się listownie, e-mail(owo) lub telefonicznie, pod adresami / numerami podanymi w pkt 1.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania usługi polegającej na wysyłaniu powiadomień SMS o zbliżającym się terminie wywozu odpadów, w szczególności weryfikacji tożsamości Odbiorcy, w tym na etapie wyrażania przez niego chęci otrzymywania powiadomień SMS i na etapie późniejszych kontaktów z Nadawcą. Podstawę prawną przetwarzania stanowią przepisy Artykułu 6 ust. 1 lit. a) i b) ww. Rozporządzenia.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Nadawcy – w  zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług oraz podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności: Policja, prokurator.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
 6. Odbiorcy przysługuje prawo do żądania od Nadawcy: a) dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, b) usunięcia swoich danych osobowych, w sytuacjach i na zasadach określonych w Artykule 17 ww. Rozporządzenia (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, w sytuacjach i na zasadach określonych w  Artykule 18 ww. Rozporządzenia oraz d) przeniesienia swoich danych osobowych, zgodnie z Artykułem 20 ww. Rozporządzenia.
 7. Odbiorca ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku cofnięcia zgody powiadomienia SMS o zbliżającym się terminie wywozu odpadów nie będą do Odbiorcy dłużej wysyłane. 
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Odbiorcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Odbiorcę danych osobowych jest warunkiem wykonywania usługi polegającej na wysyłaniu powiadomień SMS o zbliżającym się terminie wywozu odpadów. Podanie przez Odbiorcę danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia wykonywanie przedmiotowej usługi.
 10. Odbiorca nie będzie podlegał decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ww. Rozporządzenia. Podany przez Odbiorcę numer telefonu komórkowego będzie przyporządkowywany do rejonu wywozu odpadów, zgodnie z adresem nieruchomości, do której mają się odnosić powiadomienia. Na numery przyporządkowane do określonego rejonu będą zbiorczo wysyłane powiadomienia SMS o zbliżającym się terminie wywozu odpadów. Odbiorca w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Nadawcy z prośbą o weryfikację prawidłowości przyporządkowania.

czytano: 461 razy

autor: mpwikporeba.pl

data dodania: 2019-04-10 07:40:25

Zapewniamy

 • Dostarczanie wody w odpowiedniej ilości
 • Odprowadzanie ścieków komunalnych
 • Wywóz nieczystości płynnych
 • Wykonywanie przyłączy wod.- kan.
 • Montaż wodomierzy
 • Odbiór odpadów komunalnych, prowadzenie PSZOK
 • Utrzymanie terenów zielonych.
 • Administrowanie budynków mieszkalnych
 • Letnie i zimowe utrzymanie dróg

Formularz zapytaniowy

Ciekawostki

 • W dniu 27 kwietnia 2010r. Rada Miasta Poręba podjęła Uchwałę nr XLV/290/10 powołującą gminną spółkę komunalną pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (MPWiK Sp. z o. o.) Poręba ze 100% udziałem Gminy Poręba.dalej 
 • Głównym zadaniem utworzonej spółki jest zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Poręba zgodnie z uchwałą nr XXXIX/245/09 z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta Poręba.dalej 
 • Gorąca woda zamarza szybciej niż zimna woda. Jest to tzw. efekt Mpembadalej 

Ciekawostki

MPWiK Sp. z o. o. w Porębie
ul. ks.Franciszka Pędzicha 12, 42-480 Poręba

tel.: 32 67 71 162
e-mail: biuro@mpwikporeba.pl

Deklaracja dostępności
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Porębie
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna