Telefony Alarmowe

  503 193 693 (24h)

  32 67 71 162

  •  
  •  

Informacja w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy do dnia 30 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015. 139 j.t.) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Porębie wystąpiło z wnioskiem do Rady Miasta Poręba o podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy do dnia 30 kwietnia 2017 r.

Rada Miasta Poręba w dniu 24 października 2016 r. podjechała Uchwałę Nr XXXI/195/16 przedłużającą do dnia 30 kwietnia 2017 r. czas obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Porębie, tj. taryfy obowiązującej na terenie Gminy Poręba w okresie (przed przedłużeniem) od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Zgodnie z przyjętą Uchwałą cena za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Poręba pozostanie bez zmian do dnia 30 kwietnia 2017r.


Informacja


Uchwała nr XXXI/195/16 z dnia 24 października 2016 r.

Podaj Stan Licznika

wodomierz_baner

Dane przesłane przez system Stan Licznika on-line weryfikowane przez naszych pracowników 2 razy w tygodniu.

Aktualności

Informacja w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy do dnia 30 kwietnia 2017 r.

Więcej…

Jakość oraz twardość wody w roku 2016

Informacja dotycząca jakości wody - październik 2016

Informacja dotycząca jakości wody - marzec 2016

Informacja dotycząca twardości wody

Aktualny cennik wody i ścieków obowiązujący od 1.01.2016r. do 31.12.2016r.

Więcej…

logobialeMPWiK w Porębie

ul. Armii Ludowej 12, 42-480 Poręba

tel./fax 32 67 71 162

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING JLIB_HTML_CLOAKING
NIP: 649-226-98-27
REGON: 241 576 957

Copyright © 2011 MPWiK Poręba. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Agencja Interaktywna PixelPerfect