Telefony Alarmowe

  503 193 693 (24h)

  32 67 71 162

  •  
  •  

Jak załatwić - naprawdę prosto

 

BY PODŁĄCZYĆ SIĘ DO SIECI WOD.-KAN. NALEŻY:

1. Wypełnić wniosek o wydanie warunków technicznych.

Formularz można pobrać ze strony internetowej (pobierz formularz) lub otrzymać w siedzibie firmy.

 

Załączyć do wniosku pobrane ze Starostwa Powiatowego aktualne mapy:

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 z zaznaczoną działką – 2 szt.

- mapa orientacyjna w skali 1:10 000 (1: 25 000)

 

2. Złożyć wniosek wraz z załącznikami w siedzibie firmy pokój nr 4.

Warunki techniczne zostaną wydane w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku (daty wpływu).

 

3. Po otrzymaniu warunków technicznych podłączenia do sieci wod.-kan., należy zlecić projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego.


4. Następnie, z gotowym projektem w trzech egzemplarzach, należy zgłosić się ponownie do MPWIK Poręba i wypełnić wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego.

Odpowiedni formularz można pobrać ze strony internetowej (pobierz formularz) lub otrzymać w siedzibie firmy.

Termin uzgodnienia dokumentacji technicznej wynosi do 30 dni od daty złożenia wniosku.


5. Kolejny krok to złożenie wniosku o wykonanie włączenia w sieć wodociągową, zamontowanie wodomierza – odpowiedni formularz można pobrać ze strony internetowej (pobierz formularz) lub otrzymać w siedzibie firmy.

 

Na odbiór końcowy należy przygotować następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zawierającą:

     - kartę zasuwy

     - inwentaryzację powykonawczą przyłącza wodociągowego.

 

Terminy realizacji:

(tj. wykonania włączenia, dokonania odbioru końcowego oraz zamontowania wodomierza) zostaną uzgodnione z Klientem telefonicznie.

 

Faktura(ry) VAT za usługę zostanie przesłana na adres odbiorcy.

 

UWAGA:

Odbiór częściowy przyłącza jest przeprowadzany w stanie odkrytym, natomiast odbiór końcowy po jego zasypaniu i doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

 

Po dokonanym odbiorze końcowym i zamontowaniu wodomierza zostanie przekazana Państwu Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków (pocztą, w BOK-u lub przez Inspektora ds. odbiorów)

Podaj Stan Licznika

wodomierz_baner

Dane przesłane przez system Stan Licznika on-line weryfikowane przez naszych pracowników 2 razy w tygodniu.

Aktualności

Oferta pracy

 

Więcej…

Jakość oraz twardość wody w roku 2016 oraz 2017

Więcej…

Aktualny cennik wody i ścieków obowiązujący od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r.

Więcej…

logobialeMPWiK w Porębie

ul. Armii Ludowej 12, 42-480 Poręba

tel./fax 32 67 71 162

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING JLIB_HTML_CLOAKING
NIP: 649-226-98-27
REGON: 241 576 957

Copyright © 2011 MPWiK Poręba. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Agencja Interaktywna PixelPerfect