Przyłączenie do sieci

Strona główna » Usługi » Przyłączenie do sieci

wielkość tekstu: A | A | A

BY PODŁĄCZYĆ SIĘ DO SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ NALEŻY:

1. Wypełnić wniosek o wydanie warunków technicznych.
Formularz można pobrać ze strony internetowej (pobierz formularz) lub otrzymać w siedzibie firmy.

Załączyć do wniosku pobrane ze Starostwa Powiatowego aktualne mapy:
- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 z zaznaczoną działką - 2 szt.
- mapa orientacyjna w skali 1:10 000 (1: 25 000)

2. Złożyć wniosek wraz z załącznikami w siedzibie firmy pokój nr 4.
Warunki techniczne zostaną wydane w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku (daty wpływu).

3. Po otrzymaniu warunków technicznych podłączenia do sieci wod.-kan., należy zlecić projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego.

4. Następnie, z gotowym projektem w trzech egzemplarzach, należy zgłosić się ponownie do MPWIK Poręba i wypełnić wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego.
Odpowiedni formularz można pobrać ze strony internetowej (pobierz formularz) lub otrzymać w siedzibie firmy.
Termin uzgodnienia dokumentacji technicznej wynosi do 30 dni od daty złożenia wniosku.

5. Kolejny krok to złożenie wniosku o wykonanie włączenia w sieć wodociągową, zamontowanie wodomierza – odpowiedni formularz można pobrać ze strony internetowej (pobierz formularz) lub otrzymać w siedzibie firmy.

Na odbiór końcowy należy przygotować następujące dokumenty:
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zawierającą:
- kartę zasuwy
- inwentaryzację powykonawczą przyłącza wodociągowego.

Terminy realizacji:
(tj. wykonania włączenia, dokonania odbioru końcowego oraz zamontowania wodomierza) zostaną uzgodnione z Klientem telefonicznie.

Faktura(ry) VAT za usługę zostanie przesłana na adres odbiorcy.


UWAGA:
Odbiór częściowy przyłącza jest przeprowadzany w stanie odkrytym, natomiast odbiór końcowy po jego zasypaniu i doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.
 
Po dokonanym odbiorze końcowym i zamontowaniu wodomierza zostanie przekazana Państwu Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków (pocztą, w BOK-u lub przez Inspektora ds. odbiorów)

Zapewniamy

 • Dostarczanie wody w odpowiedniej ilości
 • Odprowadzanie ścieków komunalnych
 • Wywóz nieczystości płynnych
 • Wykonywanie przyłączy wod.- kan.
 • Montaż wodomierzy
 • Odbiór odpadów komunalnych, prowadzenie PSZOK
 • Utrzymanie terenów zielonych.
 • Administrowanie budynków mieszkalnych
 • Letnie i zimowe utrzymanie dróg

Formularz zapytaniowy

Ciekawostki

 • W dniu 27 kwietnia 2010r. Rada Miasta Poręba podjęła Uchwałę nr XLV/290/10 powołującą gminną spółkę komunalną pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (MPWiK Sp. z o. o.) Poręba ze 100% udziałem Gminy Poręba.dalej 
 • Głównym zadaniem utworzonej spółki jest zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Poręba zgodnie z uchwałą nr XXXIX/245/09 z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta Poręba.dalej 
 • Gorąca woda zamarza szybciej niż zimna woda. Jest to tzw. efekt Mpembadalej 

Ciekawostki

MPWiK Sp. z o. o. w Porębie
ul. ks.Franciszka Pędzicha 12, 42-480 Poręba

tel.: 32 67 71 162
e-mail: biuro@mpwikporeba.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Porębie
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna