Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Porębie

MPWiK Sp. z o.o. Poręba

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Program bezpłatnej sterylizacji lub kastracji oraz znakowania psów i kotów w Gminie Poręba na rok 2021

Dziękujemy za ogromne zainteresowanie- AKCJA ZAKOŃCZONA !

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem akcją, pula środków na ten cel została wyczerpana. O wznowieniu przedsięwzięcia mieszkańcy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej MPWIK Poręba - Wówczas zostanie uruchomiona lista rezerwowa.

 

Plan znakowania zwierząt

W Gminie Poręba zapobiega się bezdomności zwierząt również poprzez zapewnienie znakowania zwierząt i wszczepianie psom i kotom elektronicznych mikroczipów i rejestrację ich w ogólnodostępnej bazie danych zwierząt.

2. Przeprowadzanie znakowania zwierząt zapewnia Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 42-480 Poręba ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, w oparciu o umowę zawartą z Jerzym Dorendą i Piotrem Lorek, prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Przychodnia Weterynaryjna s.c., 42-400 Zawiercie ul. Senatorska 34.

Znakowanie zwierząt odbywa się według następujących zasad:

1) z bezpłatnego znakowania zwierząt może skorzystać każdy właściciel psa lub kota zamieszkały na terenie Gminy Poręba; w przypadku znakowania psa, który w danym roku uiścił do Gminy Poręba opłatę z tytułu jego posiadania, chyba że jest on zwolniony z obowiązku jej uiszczania,

2) skorzystanie z bezpłatnego znakowania zwierząt wymaga złożenia przez zainskorzystanie z bezpłatnego znakowania zwierząt wymaga złożenia przez zainteresowanego wniosku w tej sprawie; wniosek należy złożyć do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 42-480 Poręba ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, w przypadku znakowania psa, ma ono prawo zażądać przedstawia dowodu uiszczenia opłaty od jego posiadania,

3) wykonanie zabiegu wymaga pisemnej zgody właściciela, zarówno na wykonanie zabiegu, jak i wprowadzenie danych zwierzęcia i danych osobowych właściciela do ogólnodostępnej bazy danych zwierząt,

4) zabiegi są wykonywane według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na realizację zadania,

5) decyzję o wykonaniu zabiegu podejmuje ostatecznie lekarz, po zbadaniu zwierzęcia. 

Plan sterylizacji lub kastracji zwierząt 

W Gminie Poręba przeciwdziała się niekontrolowanemu rozwojowi populacji zwierząt, i tym samym zapobiega się bezdomności zwierząt, również poprzez zapewnienie:

a) sterylizacji lub kastracji zwierząt, których właścicielami są mieszkańcy Gminy Poręba,

b) sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących, c) sterylizacji lub kastracji zwierząt bezdomnych.

2. Przeprowadzanie sterylizacji lub kastracji zwierząt zapewnia Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 42-480 Poręba ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, w przypadku zwierząt, których właścicielami są mieszkańcy Gminy Poręba, oraz kotów wolno żyjących w oparciu o umowę zawartą z Jerzym Dorendą i Piotrem Lorek, prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Przychodnia Weterynaryjna s.c., 42-400 Zawiercie ul. Senatorska 34, 

3. Sterylizacja lub kastracja zwierząt, których właścicielami są mieszkańcy Gminy Poręba, oraz kotów wolno żyjących przeprowadzana jest w przychodni weterynaryjnej wskazanej w pukncie 2,

Sterylizacja lub kastracja zwierząt, których właścicielami są mieszkańcy Gminy Poręba, odbywa się według następujących zasad:

1) z bezpłatnej sterylizacji lub kastracji zwierząt może skorzystać każdy właściciel psa lub kota zamieszkały na terenie Gminy Poręba; w przypadku sterylizacji lub kastracji psa, który w danym roku uiścił do Gminy Poręba opłatę z tytułu jego posiadania, chyba że jest on zwolniony z obowiązku jej uiszczania,

2) skorzystanie z bezpłatnej sterylizacji lub kastracji zwierząt wymaga złożenia przez zainteresowanego wniosku w tej sprawie; wniosek należy złożyć do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 42-480 Poręba ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, w przypadku sterylizacji lub kastracji psa, ma ono prawo zażądać przedstawia dowodu uiszczenia opłaty od jego posiadania,

3) wykonanie zabiegu wymaga pisemnej zgody właściciela i w przypadku zwierzęcia, które nie posiada wszczepionego elektronicznego mikroczipa lub nie jest zarejestrowane w ogólnodostępnej bazie danych zwierząt, dodatkowo wyrażenia przez niego zgody również na wszczepienie zwierzęciu elektronicznego mikroczipa i zrejestrowanie go w ogólnodostępnej bazie danych zwierząt SAFE ANIMAL 

4) zabiegi są wykonywane według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na realizację zadania,

5) decyzję o wykonaniu zabiegu podejmuje ostatecznie lekarz, po zbadaniu zwierzęcia. 

Zwierzę zapisywane przez właściciela na zabieg sterylizacji/kastracji powinno być w dobrym stanie zdrowia oraz odpowiednio przygotowane do zabiegu. Lekarz weterynarii ma prawo odstąpić od przeprowadzenia wcześniej umówionego zabiegu, jeżeli zwierzę będzie chore lub właściciel nie przygotuje go odpowiednio do zabiegu.

ABC  zabiegów:

 • Podczas zabiegu suki i kotki nie powinny być w trakcie cieczki/rui.
 • Od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie.
 • Minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia – podajemy tylko wodę do picia.
 • Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii.

  Warunkiem skorzystania z bezpłatnego oznakowania psa/kota jest:

 • złożenie wypełnionego wniosku - Skierowania na świadczenie usług weterynaryjnych (wersja do druku w załączniku)
 • potwierdzenie opłaty z tytułu jego posiadania psa, chyba że jest on zwolniony z obowiązku jej uiszczania,
 • okazanie dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia (np. książeczka zdrowia, paszport psa/kota),
 • ukończenie przez zwierzę 12 tygodnia życia,
 • ponadto - w przypadku psów - wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

  Po zaczipowaniu właściciel otrzymuje podpisany przez lekarza egzemplarz wniosku, a dane dotyczące zwierzęcia i jego właściciela są wprowadzane do Międzynarodowej Bazy Danych  SAFE-ANIMAL w terminie do 5 dni od dnia wszczepienia mikroprocesora.

Kontakt: psy@mpwikporeba.pl 

 

13

KWI

2021

257

razy

czytano

3/19

mpwikporeba.pl

Najnowsze aktualności

Zdjęcie:

Galeria zdjęć

Zdjęcie:
Zdjęcie: Zgłoszenie znalezienia zwierzęcia.
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.