Zapobieganie bezdomności zwierząt w Porębie

Strona główna » Usługi » Zapobieganie bezdomności zwierząt w Porębie

wielkość tekstu: A | A | A

Czynnikiem wskazującym na „bezdomność” psa nie jest tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy bowiem takie przypadki często zdarzają się w okresie godowym zwierząt, kiedy to pies usilnie stara się opuścić swoją posesję. Wówczas to nawet kilka psów potrafi „pilnować” nieruchomości, na terenie której przebywa suka. Zwierzę w końcu samo odejdzie i wróci do swojego właściciela, o ile nie jest dokarmiane.

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt przez „zwierzęta bezdomne”  - rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie,  które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

 

Przypadki faktycznie bezdomnych psów należy zgłaszać telefonicznie do:

1. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Porębie – tel: 797 530 885 lub w godzinach pracy spółki.– tel. 32 67 76 415 

2. Na Policję (Przypadki psów agresywnych, atakujących przechodniów - jeśli wystąpi niebezpieczeństwo pogryzienia) – tel: 997 lub 112.

Przy zgłoszeniu należy podać miejsce przebywania zwierzęcia oraz podać dane do kontaktu, które mogą być pomocne w prowadzonej procedurze wyłapania zwierzęcia.

Po przyjęciu zgłoszenia MPWIK w Porębie  podejmie działania zmierzające do ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia. W przypadku nie ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia MPWIK w Porębie zleci podmiotowi z którym zawarła w tym zakresie stosowną umowę, o przyjęcie do Schroniska.

Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych realizowane jest w ramach zawartej przez MPWIK umowy z Gabinetem Weterynaryjnym z siedzibą w Zawierciu.

Psy w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające  się „bezdomne psy” to głównie zwierzęta nie odpowiednio dopilnowane przez właściciela. W przypadku gdy właściciel  psa jest znany, fakt ten można zgłosić do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Porębie – tel. 797 530 885 lub bądź na Policję – tel. 997 lub 112, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.

Od tych mieszkańców, którzy zapewnili wałęsającemu się zwezręciu na terenie swojej nieruchomości schronienie oraz wyżywienie, zgłoszenia odbioru zwierzęcia jako bezdomnego nie będą przyjmowane. Należy pamiętać, że osoba przyjmująca zwerzę do swojego domu, zapewniając mu opiekę i wyżywienie staje się jego właścicielem. Nie można zapominać także o tym, że w większości przypadków „wałęsające się psy” mają właścicieli, jednak szybko przyzwyczajają się do miejsca gdzie zapewniono im wyżywienie. Postępując jednak w ten sposób (t.j. chwilowo przygarniając psa i dożywiając go) zostanie mu odebrana szansa powrotu do domu. 

Nie wszyscy wiedzą, że nie każdego kota można odłowić i przekazać do lecznicy, czy do schroniska. Są zwierzęta, które są elementem ekosystemu miejskiego i jako taki mają swoje prawa. To właśnie koty wolno żyjące. Nie można im przeszkadzać w miejscu bytowania ani ich przesiedlać. Status prawny kotów wolno żyjących znajdziemy w Ustawie o Ochronie Zwierząt: „Zwierzęta wolnożyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu” (art.21 ustawy).

Apelujemy o czujność w każdym przypadku ludzkiej nieodpowiedzialności, a także wrażliwość na cierpienie zwierząt, pamiętając, że "Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę". Dlatego bardzo ważne jest by informować Policję lub Urząd Miasta i Gminy w Porębie o przypadkach nieodpowiedzialnych właścicieli, w celu podjęcia odpowiednich kroków wobec nich, a także uniknięcia kosztów interwencji weterynarza i oddania zwierzęcia do schroniska.

 

 

Zapewniamy

 • Dostarczanie wody w odpowiedniej ilości
 • Odprowadzanie ścieków komunalnych
 • Wywóz nieczystości płynnych
 • Wykonywanie przyłączy wod.- kan.
 • Montaż wodomierzy
 • Odbiór odpadów komunalnych, prowadzenie PSZOK
 • Utrzymanie terenów zielonych.
 • Administrowanie budynków mieszkalnych
 • Letnie i zimowe utrzymanie dróg

Formularz zapytaniowy

Ciekawostki

 • W dniu 27 kwietnia 2010r. Rada Miasta Poręba podjęła Uchwałę nr XLV/290/10 powołującą gminną spółkę komunalną pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (MPWiK Sp. z o. o.) Poręba ze 100% udziałem Gminy Poręba.dalej 
 • Głównym zadaniem utworzonej spółki jest zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Poręba zgodnie z uchwałą nr XXXIX/245/09 z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta Poręba.dalej 
 • Gorąca woda zamarza szybciej niż zimna woda. Jest to tzw. efekt Mpembadalej 

Ciekawostki

MPWiK Sp. z o. o. w Porębie
ul. ks.Franciszka Pędzicha 12, 42-480 Poręba

tel.: 32 67 71 162
e-mail: biuro@mpwikporeba.pl

Deklaracja dostępności
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Porębie
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna