Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Porębie

MPWiK Sp. z o.o. Poręba

Już od 1 lipca 2023 r. nowa oferta na opróżnianie zbiorników bezodpływowych beczką asenizacyjną 3 m3 oraz 7,5 m3. Nowy wzór umowy oraz cennik obowiązujący od 1 lipca 2023 na Naszej stronie internetowej w aktualnościach.

Nowa oferta na wywóz odbiór, transport oraz utylizację ścieków komunalnych ze zbiorników bezodpływowych / szamb / z nieruchomości jednorodzinnych gminy Poręby od 1 lipca 2023 r.

 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu mieszkańców Poręby na usługę wywozu ścieków komunalnych  

pojazdami o pojemności 3 i 7,5 m3 /, MPWiK w Porębie od 1 czerwca 2023 wprowadza możliwość podpisania umowy 

na opróżnianie szamb z częstotliwością minimum raz na kwartał, zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym. 

Okres obowiązywania umów to 1 lipca 2023 r. Usługa dla osób, które podpiszą umowę będzie realizowana 

po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym / minimum 1 wywóz w kwartale/. Brak wywozu w kwartale może skutkować

rozwiązaniem umowy. Z przyczyn technicznych ilość podpisanych umów na każdy z pojazdów jest ograniczona.  

Cennik usług oraz wzór umowy jest ogłoszony na naszej stronie internetowej  w aktualnościach.

Umowy można podpisywać w siedzibie spółki od dnia 1 czerwca 2023 r. w godz. 7.00 do 14.00

 

Wszystkie dotychczasowe umowy zostaną rozwiązane z dniem 30 czerwca 2023 r. Zapraszamy do podpisywania nowych umów.

Najnowsze aktualności

Zdjęcie:

Galeria zdjęć

Zdjęcie:
Zdjęcie: Zgłoszenie znalezienia zwierzęcia.
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.