Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Porębie

MPWiK Sp. z o.o. Poręba

BY PODŁĄCZYĆ SIĘ DO SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ NALEŻY:

1. Wypełnić wniosek o wydanie warunków technicznych.
Formularz można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w siedzibie firmy.

Załączyć do wniosku pobrane ze Starostwa Powiatowego aktualne mapy:
- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 z zaznaczoną działką - 2 szt.
- mapa orientacyjna w skali 1:10 000 (1: 25 000)

2. Złożyć wniosek wraz z załącznikami w siedzibie firmy pokój nr 4.
Warunki techniczne zostaną wydane w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku (daty wpływu).

3. Po otrzymaniu warunków technicznych podłączenia do sieci wod.-kan., należy zlecić projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego.

4. Następnie, z gotowym projektem w trzech egzemplarzach, należy zgłosić się ponownie do MPWIK Poręba i wypełnić wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego.
Odpowiedni formularz można pobrać ze strony internetowej (pobierz formularz) lub otrzymać w siedzibie firmy.
Termin uzgodnienia dokumentacji technicznej wynosi do 30 dni od daty złożenia wniosku.

5. Kolejny krok to złożenie wniosku o wykonanie włączenia w sieć wodociągową, zamontowanie wodomierza – odpowiedni formularz można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w siedzibie firmy.

Na odbiór końcowy należy przygotować następujące dokumenty:
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zawierającą:
- kartę zasuwy
- inwentaryzację powykonawczą przyłącza wodociągowego.

Terminy realizacji:
(tj. wykonania włączenia, dokonania odbioru końcowego oraz zamontowania wodomierza) zostaną uzgodnione z Klientem telefonicznie.

Faktura(ry) VAT za usługę zostanie przesłana na adres odbiorcy.


UWAGA:
Odbiór częściowy przyłącza jest przeprowadzany w stanie odkrytym, natomiast odbiór końcowy po jego zasypaniu i doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.
 
Po dokonanym odbiorze końcowym i zamontowaniu wodomierza zostanie przekazana Państwu Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków (pocztą, w BOK-u lub przez Inspektora ds. odbiorów)

Najnowsze aktualności

Zdjęcie:

Galeria zdjęć

Zdjęcie:
Zdjęcie: Zgłoszenie znalezienia zwierzęcia.
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.