Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Porębie

MPWiK Sp. z o.o. Poręba

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków w Porębie. Etap I i etap II.

Tytuł projektu:Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków w Porębie. Etap I i etap II”

Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, 42-480 Poręba

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

dla osi priorytetowej: V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów

dla działania: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa

dla poddziałania: 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZITCałkowita wartość projektu: 888 931,49 PLN

Wartość dofinansowania:  685 833,96 PLN

w tym:

- z EFRR                    613 640,91 PLN

- z Budżetu Państwa   72 193,05 PLN

Okres realizacji: 30.01.2018 - 30.09.2021 roku

Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa 2 sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przekroczeniami rzeki Przemszy, w tym jedno przekroczenie pod dnem rzeki, w mieście Poręba.
Wnioskodawcą i inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Głównym celem projektu jest zwiększenie odsetka ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą ścieków komunalnych. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej spowoduje wzrost tego odsetka o 9,2%. Poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Mieście Poręba nastąpi zwiększenie liczby osób podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej i korzystającej z oczyszczania ścieków.

05

STY

2021

919

razy

czytano

30/42

mpwikporeba.pl

Najnowsze aktualności

Zdjęcie:

Galeria zdjęć

Zdjęcie:
Zdjęcie: Zgłoszenie znalezienia zwierzęcia.
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.