Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Porębie

MPWiK Sp. z o.o. Poręba

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie

Tytuł projektu: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Porębie”

Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, 42-480 Poręba

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

dla osi priorytetowej: V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów

dla działania: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa

dla poddziałania: 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT

 


Całkowita wartość projektu: 9 134 545,28 PLN

Wartość dofinansowania:  7 056 824,20 PLN

W tym dofinansowanie EFRR: 6 314 000,60 PLN

Budżet Państwa742 823,60 PLN

Okres realizacji: 15.11.2019 - 31.03.2023 roku

Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu jest rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Porębie.

Wnioskodawcą i inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. ks. Franciszka Pędzicha 12 42-480 Poręba.

Do zakresu rzeczowego projektu należy:

1. Roboty budowlane;

2. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej;

3. Inspektor nadzoru;

4. Promocja projektu.

5. Opracowanie analizy i opracowań na potrzeby wniosku o dofinansowanie.

01

SIE

2023

567

razy

czytano

12/43

mpwikporeba.pl

Najnowsze aktualności

Zdjęcie:

Galeria zdjęć

Zdjęcie:
Zdjęcie: Zgłoszenie znalezienia zwierzęcia.
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.