Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Porębie

MPWiK Sp. z o.o. Poręba

Na terenie MPWiK w Porębie przy ul. Ks. Franciszka Pędzicha 12 mieści się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Poręba.

Punkt czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 - 14.00 oraz w ostatnią sobotę miesiąca od 7.00- 14.00.

Mieszkańcy miasta Poręba

Z domów Jednorodzinnych można bezpłatnie dostarczyć posortowane odpadyna podstawie dokumentu opłacenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów (wesji papierowej lub elektronicznej*)  

Meszkańcy Bloków mogą bezpłatnie dostarczyć posortowane odpady na podstawie dokumentu rozliczenia czynszu z wyszczególnieniem opłaty odbióru i zagospodarowania odpadów (wesji papierowej lub elektronicznej*)  

Przez wersje elektoniczną rozumie się: wyciąg przelewu,skan dokumentu lub zdjęcie w telefonie.. 

 

Pamiętajmy, że odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, które nie są odbierane bezpośrednio z nieruchomości można bezpłatnie dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul.Pędzicha 12 w Porębie. Tam bez dokonania jakichkolwiek opłat śmieci zostaną przyjęte, a ich właściciel pozbędzie się w poprawny sposób zalegających i zbędnych rzeczy.

 Ważne: 

  • PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych
  • PSZOK nie przyjmuje odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej oraz z nieruchomości niezamieszkałych 

 

PSZOK nie przyjmuje zmieszanych odpadów komunalnych, azbestu, części samochodowych z wyjątkiem akumulatorów i opon / max 5 sztuk od samochodów osobowych /

 

Najnowsze aktualności

Zdjęcie:

Galeria zdjęć

Zdjęcie:
Zdjęcie: Zgłoszenie znalezienia zwierzęcia.
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.