Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Porębie

MPWiK Sp. z o.o. Poręba

Zapobieganie bezdomności zwierząt w Porębie

Czynnikiem wskazującym na „bezdomność” psa nie jest tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy bowiem takie przypadki często zdarzają się w okresie godowym zwierząt, kiedy to pies usilnie stara się opuścić swoją posesję. Wówczas to nawet kilka psów potrafi „pilnować” nieruchomości, na terenie której przebywa suka. Zwierzę w końcu samo odejdzie i wróci do swojego właściciela, o ile nie jest dokarmiane.

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt przez „zwierzęta bezdomne”  - rozumie się zwierzęta domowe lub gospodarskie,  które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

 

Przypadki faktycznie bezdomnych psów należy zgłaszać telefonicznie do:

1. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Porębie – tel: 797 530 885 lub w godzinach pracy spółki.– tel. 32 67 76 415 

2. Na Policję (Przypadki psów agresywnych, atakujących przechodniów - jeśli wystąpi niebezpieczeństwo pogryzienia) – tel: 997 lub 112.

Przy zgłoszeniu należy podać miejsce przebywania zwierzęcia oraz podać dane do kontaktu, które mogą być pomocne w prowadzonej procedurze wyłapania zwierzęcia.

Po przyjęciu zgłoszenia MPWIK w Porębie  podejmie działania zmierzające do ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia. W przypadku nie ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia MPWIK w Porębie zleci podmiotowi z którym zawarła w tym zakresie stosowną umowę, o przyjęcie do Schroniska.

Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt domowych realizowane jest w ramach zawartej przez MPWIK umowy z Gabinetem Weterynaryjnym z siedzibą w Zawierciu.

Psy w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające  się „bezdomne psy” to głównie zwierzęta nie odpowiednio dopilnowane przez właściciela. W przypadku gdy właściciel  psa jest znany, fakt ten można zgłosić do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Porębie – tel. 797 530 885 lub bądź na Policję – tel. 997 lub 112, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.

Nie można zapominać także o tym, że w większości przypadków „wałęsające się psy” mają właścicieli, jednak szybko przyzwyczajają się do miejsca gdzie zapewniono im wyżywienie. Postępując jednak w ten sposób (t.j. chwilowo przygarniając psa i dożywiając go) zostanie mu odebrana szansa powrotu do domu. 

Nie wszyscy wiedzą, że nie każdego kota można odłowić i przekazać do lecznicy, czy do schroniska. Są zwierzęta, które są elementem ekosystemu miejskiego i jako taki mają swoje prawa. To właśnie koty wolno żyjące. Nie można im przeszkadzać w miejscu bytowania ani ich przesiedlać. Status prawny kotów wolno żyjących znajdziemy w Ustawie o Ochronie Zwierząt: „Zwierzęta wolnożyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu” (art.21 ustawy).

Apelujemy o czujność w każdym przypadku ludzkiej nieodpowiedzialności, a także wrażliwość na cierpienie zwierząt, pamiętając, że "Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę". Dlatego bardzo ważne jest by informować Policję lub Urząd Miasta i Gminy w Porębie o przypadkach nieodpowiedzialnych właścicieli, w celu podjęcia odpowiednich kroków wobec nich, a także uniknięcia kosztów interwencji weterynarza i oddania zwierzęcia do schroniska.

 

 

Najnowsze aktualności

Zdjęcie:

Galeria zdjęć

Zdjęcie:
Zdjęcie: Zgłoszenie znalezienia zwierzęcia.
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.